Kvalitetsarbete

Vi arbetar alltid utifrån vår läroplan, och vi ser pedagogerna som det viktigaste  verktyget för att skapa en trygg , lärorik och rolig verksamhet för ditt barn.

Vi dokumenterar barnens arbete och lek för att upptäcka vad det kan ge för insikt om barns lärande och vår roll som pedagoger. Dokumentationens syfte är att ta reda på hur barnen skaffar sig nya kunskaper, vad och hur barnet tänker och agerar, men också att säkerställa att vi har en god kvalitet i vår verksamhet.

Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg som fungerar som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, verksamhetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering.

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns systematiskt kvalitetsarbete för Junibacken och Ängen.pdf [Läs]