​Välkommen till Loket

Lokets förskola med tre avdelningar ligger centralt placerad i Hörby tätort, med grönområde och bibliotek inpå knuten. Förskolans gård är uppväxt, med stora härliga träd och den erbjuder barnen varierande aktiviteter.

Loket erbjuder barnen en lustfylld och lärorik miljö med medforskande pedagoger. Här har barnen inflytande över sin vardag, och verksamhetens planering utgår från barnens behov och intressen. Deras lärande sker i vardagliga lek- och lustfyllda sammanhang.  På Loket råder en fin vi-känsla och Lokets barn är allas barn, oavsett avdelning. Pedagogerna är nyfikna och reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen kring deras lärande.

Barnen rör sig ofta i den fina närmiljön och besöker till exempel bibliotek, skog, hembygdsstuga och lekplatser.

Förskolan har ett eget tillagningskök.​

​​​​​​​​​​​​
Förskolechef
Renée Johansson
0415 - 37 82 33

E-post E-post
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist
0415 - 37 82 41

E-post E-post
Skoladministratör
Jeanette Larsson
0415 - 37 82 46

E-post E-post
Telefonnummer

Smultronet 0415 - 37 81 71
Lingonet 0415 - 37 82 77
Blåbäret 0415 - 37 82 76

Adress

Bangatan 7
242 31 Hörby