Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vårt arbete sker i ett förtroendefullt samarbete med hemmen.

När barnen börjar på vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning i fem dagar. Detta innebär att föräldrarna är med under hela inskolningstiden. Under den här tiden lägger vi grunden för goda och trygga relationer.

Vi har daglig kontakt med föräldrarna, vi har ett smidigt webbverktyg, vi erbjuder ett utvecklingssamtal per termin, ett föräldramöte per termin och självklart erbjuder vi samtal vid behov.

I webbverktyget Unikum finns smidigt och säkert stöd för dialog mellan hem
och förskola. Varje avdelning har en egen blogg som används för veckobrev, information och gruppdokumentation. Dessutom har varje barn en egen lärlogg för dokumentation och reflektion kring barnets utveckling och lärande. Allt samlat och lätt tillgängligt för alla berörda. Det gör att arbetet före, under och efter utvecklingssamtalet underlättas. Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida.

Forum för samråd och inflytande är ett sätt för förskolechef, pedagoger och föräldrar från verksamheten att träffas och diskutera aktuella frågor. Här kan du vara med och påverka, och även få information om förslag till beslut i frågor. Du ges också tillfälle att komma med synpunkter i vissa frågor innan beslut fattas. Vi träffas två-tre gånger per läsår.