Föräldrasamverkan

I den dagliga kontakten med föräldrarna strävar vi efter ett öppet förhållningssätt. Funderingar och synpunkter kring vår verksamhet lyfts fram och diskuteras. Vi ser gärna att föräldrarna bidrar till utveckling och förbättring av vår verksamhet. 

Vi använder oss av Unikum, ett webbaserat kommunikationsverktyg, för att vårdnadshavarna ska få insyn och känna delaktighet i barnens lärande och utveckling. Här kan man även följa temaarbeten och andra aktiviteter i verksamheten.

Forum för samråd består av föräldrarepresentanter från Västanvinden och Östanvinden, en pedagog från varje förskola samt förskolechefen. Man träffas tre gånger/år. På dessa möten ges information kring förskolornas verksamheter och föräldrar har möjlighet att komma med frågor och synpunkter.

Vi erbjuder två veckors inskolning samt inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning, för att vi tillsammans med vårdnadshavaren ska reflektera kring det som upplevts positivt samt vad som kan förbättras. Vi har dessutom föräldramöte en gång/år.

Ibland bjuder vi även in till andra typer av gemensamma aktiviteter, som till exempel julpyssel, luciafirande och familjedag.

Barnen är delaktiga

En gång per år erbjuder vi till utvecklingssamtal, då vi pratar om hur barnens intressen och kompetens tillgodoses och utmanas. De äldre barnen är delaktiga i förberedelserna inför samtalet och berättar med hjälp av bilder och annan dokumentation om sina upplevelser kring olika aktiviteter, trivsel och kompisrelationer.

​ ​​