​Välkommen till Regnbågen

Regnbågens förskola är belägen i ett lugnt villaområde i Hörby tätort. Här finns fyra avdelningar, alla med barn mellan 1 och 5 år. Vi bedriver en traditionell förskoleverksamhet med barnet i fokus. 
 

Regnbågen är en förskola fylld med lek, lust och glädje, där kompetent och engagerad personal samverkar med barn och föräldrar i en omsorgsfull och trygg miljö. 

Vi arbetar aktivt med barns inflytande, och barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag. Hos oss möts barnen av vuxna som ser barns möjligheter, och som skapar förutsättningar till det livslånga lärandet. Vi arbetar med projekt och temaarbeten som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vår miljö är utmanande, lärorik och spännande. 

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår verksamhet, och genom det systematiska kvalitetsarbetet ser vi till att verksamheten ständigt utvecklas. ​

​​​​​​​​​​​​​
Förskolechef
Charlotte Zätterström
0415 - 37 81 67

E-post E-post
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist
0415 - 37 82 41

E-post E-post
Skoladministratör
Jeanette Larsson
0415 - 37 82 46

E-post E-post
Telefonnummer

Molnet & Månen 0415 - 37 81 65
Solen & Stjärnan 0415 - 37 81 66

Adress

Janne Nilssons väg 1
24232 Hörby