​Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete sker genom planering, genomförande, uppföljning och analys.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vår verksamhets processer synliggörs. Dokumentationen leder oss fram till utvärdering och utveckling av verksamheten i förhållande till målen i våra styrdokument.

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns kvalitetsarbete 2014-15 för Regnbågens och Skogsgläntans förskolor.pdf [Läs]