Kvalitetsarbete

​Vårt kvalitetsarbete sker genom planering, genomförande, uppföljning och analys.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vår verksamhets processer synliggörs. Dokumentationen leder oss fram till utvärdering och utveckling av verksamheten i förhållande till målen i våra styrdokument.

Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp och redovisas återkommande. Systematiskt kvalitetsarbete Regnbågen-Skogsgläntan 2017.pdfSystematiskt kvalitetsarbete Regnbågen-Skogsgläntan 2017.pdf