Förskoleklass

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola. Vi börjar med att lära känna varandra på vårterminen genom att skapa ett faddersystem som gäller klasserna F-3.

Det gör att eleverna känner sig trygga inför skolstarten. Vi satsar också på lustfyllt lärande som ger eleverna kunskap om sig själva, och om bemötande på ett respektfullt sätt både i lekar och övriga aktiviteter. Bemötande är A och O; att eleverna känner att man duger och har lika värde. Vi samarbetar med ettorna på De la Gardie skolan och har olika temadagar tillsammans. Vi dokumenterar genom både skrift och bild.