Arbete mot kränkan1-5rastv.jpgde behandling

​All personal på skolan tar avstånd från all form av kränkande
behandling och agerar då de ser, hör eller uppmärksammas på kränkningar, samt arbetar mot mobbing.

Under vissa perioder arbetar elever och deras mentorer mer intensivt med olika kompisstödjade insatser, dilemma- och värdegrundsfrågor med mera.