​Kvalitetsarbete

Som exempel på Kilhults skolas utvecklingsområden kan nämnas kompisrelationer och teknikundervisning. När det gäller kompisrelationer är det viktigt att alla elever ska känna sig accepterade som de är.

Detta ska ske genom olika teman och samarbete över klassgränserna. Vi vill
utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor utanför den egna klassen.

Inom teknikundervisningen ska eleverna vidarutveckla sin förmåga inom ämnet teknik och synliggöra teknikens betydelse för vårt dagliga liv. Vi vill göra tekniken begriplig för våra elever, och vi vill väcka elevernas intresse för en hållbar miljö ur bland annat ett genusperspektiv.