Välkommen till Långaröds skola

Cirka 15 kilometer sydost om Hörby ligger Långaröds skola. Skolan är vackert belägen i naturskön omgivning med skog och vatten nära.

På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Här finns även fritidshemmet Blåklockan, där mer än hälften av skolans barn går. Flertalet av eleverna åker skolbuss, eftersom många har längre än tre kilometer till skolan. Långaröds skola har en unik skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Under rasterna kan eleverna spela bollspel eller leka med de många lekredskapen som finns på skolgården. Skolan har också ett samarbete med Önneköps IF, där en fritidsledare kommer och har fysik aktivitet med alla eleverna varje vecka. Långaröds skola arbetar målinriktat, och hälsa och värdegrund är viktiga pelare i skolans verksamhet. Handlingsplaner och ständig uppföljning har visat mycket goda resultat.

På Långaröds skola har vi hög måluppfyllelse. Målsättningen och visionen är alltid att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Vi anpassar därför undervisningen efter eleven och tillsammans hittar vi nya vägar för att nå fram till önskat resultat, i nära samarbete med bland annat skolans specialpedagog.

 
Rektor
Sanna Pröjtz
0415 – 37 84 31

E-post E-post
Skoladministratör
Sarah Nystedt
0415 - 37 84 02

E-post E-post
Adress

Långaröd 8967
242 96 HÖRBY