Välkommen till gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas efter avslutad grundskoleutbildning eller fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Gymnasieskolan består av sex högskoleförberedande program, tolv yrkesprogram, vilka samtliga är nationella. Dessutom finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de nationella programmen.

Hörby kommun anordnar tre av introduktionsprogrammen på Hörby Lärcenter. Vi erbjuder  därutöver samtliga nationella program genom ett samverkansavtal med samtliga kommuner i Skåne län och västra Blekinge.

Man kan också söka till någon av de fristående gymnasieskolorna.

I Hörby finns den fristående gymnasieskolan Hörby Yrkesgymnasium, som ligger några kilometer utanför tätorten.

Läs mer på Skånes gemensamma webbsida för gymnasieutbildningar​

 

Sommarlovsbiljett till skolungdomar

Alla ungdomar som går ut årskurs 6-9, eller år 1-2 i gymnasieskolan till sommaren reser gratis med kollektivtrafiken. Senast den 11 juni ska du ha fått din biljett i brevlådan. Det är Skånetrafiken som skickar ut biljetterna.

Om du inte har fått din biljett, ett Jojo-kort märkt med ”sommarlovsbiljetten”, i brevlådan senast den 11 juni ska du kontakta Skånetrafikens kundtjänst eller besöka ett kundcenter för att få hjälp.

Gäller inom Skåne

Sommarlovsbiljetten gäller för fritt resande 15 juni till 15 augusti inom Skåne. Biljetten gäller på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen och närtrafik. Kortet kommer att vara personligt och går inte låna ut till någon annan.

Bakgrund

Regeringen har bestämt att alla Sveriges ungdomar som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten.