Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre  åldersgräns.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidragets storlek är därför beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten hos annan än förälder.

OBS! Den som har resebidrag har inte rätt till inackorderingsbidrag.

  • Gäller endast för elever som är födda 1997 eller senare.
  • Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingsbidrag.
  • Elever på Fristående gymnasieskolor ansöker hos CSN.  

Ny ansökan ska lämnas för varje läsår. 

 

Ansökningsblankett för läsåret 2017/2018 kommer att finnas för utskrift i mitten av juni.

 

 

Förvaltningsassistent

Anita Pagmyr
0415 - 37 82 37