​Läsårstider

Läsårstider på Hörby Lärcenter:

Hösttermin: 2016-08-17 - 2016-12-20

Vårtermin: 2017-01-09 -2017-06-09