Resebidrag

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunerna ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag.

Gäller endast för elever med minst 6 km till skolan, som är födda 1998 eller senare.

Förlust av eller skador på Läsårskortet.
Läsårskortet är personligt och får ej överlåtas. Vid skador på eller förlust av kortet görs anmälan till Hörby kommun. Nytt kort ersätts mot en avgift på 300 kronor. Är kortet inte skadat genom yttre påverkan och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.
Ansökan ska lämnas för varje läsår.


 

 

 

 ​​​​​​​​​​

Förvaltningsadministratör

Anita Pagmyr Nilsson
0415 - 37 82 37
 
 

Resebidrag

Information om läsåret 2018/2019 kommer under juni månad.