Resebidrag

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunerna ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag.

Gäller endast för elever med minst 6 km till skolan, som är födda 1997 eller senare.

Förlust av eller skador på Läsårskortet.
Läsårskortet är personligt och får ej överlåtas. Vid skador på eller förlust av kortet görs anmälan till Hörby kommun. Nytt kort ersätts mot en avgift på 300 kronor. Är kortet inte skadat genom yttre påverkan och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.
Ansökan ska lämnas för varje läsår.

Läsårskort/Busskort läsåret 2017-2018 

 

Nytt läsår! Ny ansökan! Nytt kort!

 

Till er som ska börja andra och tredje året på gymnasiet.
Under juni månad skickas ett brev/ansökan till din folkbokföringsadress.
 

Du som ska börja första året på gymnasiet har fått ansökan av studie- och yrkesvägledare vid informationsmötet.
Har du inte fått någon ansökan så kan du skriva ut den här (se länk till höger) eller hämta ansökan i kommunhusets reception. 

Den 11 augusti skickades terminskort/jojo-kort ut enligt inkommen ansökan till din folkbokföringsadress.

OBS! Enligt Skånetrafiken får elev som är berättigad till skolkort medfölja buss eller tåg under terminens fem första dagar utan skolkort. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

 

 

 

 ​​​​​​

Förvaltningsassistent

Anita Pagmyr
0415 - 37 82 37
 
 

Resebidrag