Ansökan

Du får studera inom kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år, eller har slutfört utbildningen på ett nationellt program, eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

Ansökan.pdf [Läs] kan beställas från expeditionen eller skrivas ut. Tillsammans med ansökan ska betygskopior från tidigare studier medfölja. Kontrollera vilka förkunskaper som gäller för just de kurser du söker.

Studieplanering
Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor angående utbildningsvägar och hjälper dig med studieplaneringen för den utbildning du söker.
Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Ohlsson
0415 - 37 84 07