Kvalitetsarbete

Inom vuxenutbildningen arbetar skolan med att följa upp elevernas betygsresultat och studie- och yrkesvägledning ska stärka elevernas förutsättningar och motivation genom att hjälpa till med möjliga vägar genom såväl utbildning (påbörja och fullfölja sina studier) som arbetsliv.  

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns

Systematisk kvalitetsrapport 2015-2016.pdfSystematisk kvalitetsrapport 2015-2016.pdf