Läsårstider

 
Hösttermin: 2016-08-17 - 2016-12-20
Vårtermin: 2017-01-09 -2017-06-09