Särskild prövning erbjuds inte i SV, SVA eller ENG. I övriga gymnasiekurser och kurser på SFI erbjuds särskild prövning.

Prövning är till för dig som behöver höja ditt betyg, få meritpoäng eller för att få betyg i en kurs som du tidigare inte har läst. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Prövning består av både muntliga och skriftliga prov och görs på hela kursen. Efter genomförd prövning utfärdar vuxenutbildningen betyg i kursen. Betyget skickas hem till dig. 

Ansökan till prövning gör du på blankett som finns på expeditionen. Tidigare betyg skall uppvisas. Kostnad för prövning är 500 kr per prövningstillfälle. Har du betyg IG/F är det gratis.

Tänk på att anmälan är bindande och att prövningsavgiften inte betalas tillbaka.

Prövningsperioder och anmälningstider för läsåret 2017/2018  

Period                                       Skriftlig anmälan senast

2018-03-07--2018-03-14                2018-01-24

2018-05-09--2018-05-16                2018-04-03

Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.
Kontakta Birgitta Ohlsson Brinck 0415-37 84 07