Stöd & Omsorg​

Under olika skeenden i livet ställs vi inför situationer då vi kan behöva hjälp och stöd.

Socialtjänsten i Hörby kommun ansvarar för att du som medborgare skall kunna få den hjälp och det stöd som just du behöver i din livssituation. Det kan handla om tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid.

Här kan du läsa mer om olika former av stöd som Hörby kommun kan erbjuda.

Insatserna ska utgå från vars och ens behov, resurser och förutsättningar. Vilka tjänster som ska tillhandahållas bestäms utifrån gällande lagstiftning och kommunens politiker.  

Kontakta oss!
Socialchef

Eva Klang Vänerklint
Telefon: 0415- 37 81 02

Vård- och omsorgschef

Ingrid Larsson
Telefon: 0415- 37 83 94
 

Dina åsikter är viktiga!
Synpunkter och klagomål

Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. På så sätt hoppas vi att med Din hjälp kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.
 
Klicka på länken nedan för att komma till vår enkät.