Barn och familj

Ibland händer det att man behöver hjälp utifrån när det gäller barnen, familjen eller relationen föräldrar emellan.

Socialtjänsten i Hörby kommun kan erbjuda er hjälp. Det kan handla om familjerättsfrågor eller att ni vill uttrycka er oro för ett barn eller en ungdom. 

Hörby kommun arbetar enligt BBIC, barns behov i centrum och arbetet sker med utgångspunkt från BBIC triangeln. 

BBICliggandeW.jpg
Triangeln illustrerar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets och familjens situation.

Utgångspunkten i en utredning är att ta reda på barnets behov, hur föräldrarna kan tillgodose behoven och om det finns problem som påverkar familjens situation. Fokus ligger på att leta efter barnets och familjens skyddsfaktorer och riskfaktorer för att se vilket stöd som barnet och dess familj eventuellt har behov av.

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00