Barn och familj

Ibland händer det att man behöver hjälp när det gäller barnen, familjen eller relationen föräldrar emellan. Till socialtjänsten i Hörby kommun kan du vända dig för att ansöka om stöd.  

Vi kan erbjuda hjälp och stöd inom ramen för vår verksamhet.

Det kan handla om:

  • samtal om föräldrarollen 
  • vårdnadsfrågor
  • oro för barn
  • ungdomar

Socialtjänsten kan även erbjuda skydd vid behov.

Barnens behov i centrum

För att vi ska kunna erbjuda dig och din familj hjälp gör vi en utredning, där barnens behov står i centrum. 

Det finns möjlighet till fem fria stödsamtal som inte registreras, vänd dig då direkt till råd och stöd.

Vill du ansöka/anmäla ska du i första hand ska du ringa till mottagningen. I andra hand ringer du till receptionen. 

Du kan även anmäla oro för barn genom att fylla i formuläret nedan:

Anmälan oro för barn [Läs]- blankett

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Telefon:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Telefon:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Sektionschef

Xhevat Latifi
Telefon: 0415-37 85 39

1:e socialsekreterare

Sandra Vighagen
Telefon: 0415-37 85 33