Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ger stöd till barn och föräldrar. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger var månad.

Vem kan få kontaktfamilj? 

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk, eller miljöombyte och stimulans. Efter utredning enligt Socialtjänstlagen och behovsbedömning, kan insats kontaktfamilj bedömas lämplig och beviljas.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang, men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra.

Innan en kontaktfamilj bedöms lämplig görs en utredning där bl.a. polis och socialregister inhämtas.

En kontaktfamilj ska:

  • Vara intresserad av hur andra människor har det
  • Ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem
  • Ha en trygg och stabil livssituation
Hur fungerar insatsen?

En kontaktfamilj har regelbunden kontakt med ett barn och tar emot barnet i sitt hem, till exempel en till två helger i månaden. Det är främst barn i 3-12 års ålder som kan beviljas kontaktfamilj.

Socialtjänsten i Hörby kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktfamilj utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt kommunförbundets riktlinjer.

Kontaktfamilj har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har/har varit kontaktfamilj, inte får berätta om den familj som den är eller har varit stöd för.

Vill du bli kontaktfamilj?

Kontakta familjehemssekreterarna i Hörby kommun.

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Familjehemssekreterare

Sandra Vighagen
Tfn: 0415- 37 85 33
 
Annika Mårtensson
Tfn: 0415- 37 80 56