Oro för barn - gör en anmälan

Om du som vuxen ser eller får veta att ett barn far illa är det viktigt att du reagerar. Du kan ringa eller skriva till oss på socialtjänsten.

Anmälan görs enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen utifrån oron för hur ett barn har det.

Om man känner en osäkerhet kring om anmälan bör göras eller inte går det bra att konsultera en socialsekreterare och beskriva situationen per telefon utan att berätta barnets namn och uppgifter.

I anmälan förmedlar du det som oron gäller. Du behöver inte tolka det som hänt, det är socialtjänstens uppgift att utreda, utan endast förmedla det oroväckande ni reagerat på.

Personer som arbetar i en verksamhet som berör barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn kan fara illa och kan vara i behov av socialtjänstens skydd och stöd.

  • Anmälningsblankett finns på vår blankettsida under rubriken Stöd & Omsorg
Kan jag vara anonym?

Du kan vara anonym när du kontaktar oss och är orolig för ett barn. Vill du vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn. Vi vill dock att du står för de uppgifter du lämnar om din oro, vilket du gör när du lämnar ditt namn.

Personal som arbetar med barn har inte möjlighet att vara anonyma vid en orosanmälan.

Vad gör socialtjänsten?

När socialtjänsten mottagit en anmälan om oro för ett barn görs en förhandsbedömning. En förhandsbedömning görs i samtliga fall oavsett hur stor eller liten oro som finns för barnet.

Hur går en förhandsbedömning till?

Vi tar fram det som redan är känt om barnet eller familjen inom den egna socialtjänsten, t.ex. uppgifter som finns i tidigare personakt eller anmälningar. Om en anmälan behöver förtydligas tar socialtjänsten ny kontakt med anmälaren. Vanligen kallar socialtjänsten berörda för att prata om anmälan.

Vad händer efter en förhandsbedömning?

Även om förhandsbedömningen inte leder till att en utredning ska göras sparas handlingen. Den läggs i barnets personakt, om en sådan finns. Om barnet inte har en personakt sätts handlingen in i pärm vilken sparas i 2 år.

När förhandsbedömningen leder till en utredning ska den som berörs meddelas. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda informeras oavsett om de bor tillsammans eller inte. Ett barn som fyllt 15 år ska också personligen upplysas om att en utredning påbörjats som gäller henne eller honom. Socialtjänsten avgör om och hur ett barn som inte fyllt 15 år ska underrättas. Den som är berörd av en utredning ska få:

  • veta vad som är anledning till utredningen
  • veta vad en utredning innebär
  • förslag på tid för samtal eller besök
  • utredarens namn, adress och telefonnummer

Vi kan också kontakta den eller de personer som anmälan rör, informera om innehållet i anmälan och ge möjlighet att bemöta uppgifterna.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 
 
Postadress
Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby