Arbetsmarknadenheten

Praktik
På arbetsmarknadsenheten i Hörby finns en praktiksamordnare som kan hjälpa dig som är arbetssökande att få en praktikplats. Detta kan vara ett steg mot att komma ut på arbetsmarknaden. Du kanske vill ha vägledning och information
om studier?

Eller har du som företag önskemål om att ta emot en praktikant?

Kontakta praktiksamordnare för mer information.

 
ESF-projekt Within
Within vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år som inte har en fullföljd gymnasieutbildning och som behöver extra stöd och hjälp med att hitta vägen till studier eller arbete.
Du får en kontaktperson som hjälper dig i kontakter med andra verksamheter inom kommunen, till exempel om du vill ha mer information om studier eller intresserad av ett speciellt yrke. Du kanske är intresserad av hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig eller vad ett speciellt företag arbetar med.
En praktikplats är en chans att utöka ditt nätverk och få in en fot på ett företag. Du kanske behöver kontakt med Försäkringskassan för att utreda din arbetsförmåga. Vi gör tillsammans en handlingsplan för hur du ska komma till ditt mål.

Kontakta projektledare mer information. 

Samverkan med  projekt "UNGA JOBB"
UNGA JOBB är ett samverkansprojekt mellan Sparbanken Skåne, Arbetsförmedlingen och Skåneidrotten och vänder sig till unga som vill komma vidare till arbete. Aktiviteten pågår under 12 veckor där de första 2 veckorna bland annat är information om arbetsmarknad, studiebesök och möte med företagare i regionen. Därefter fortsätter du på praktik i 10 veckor hos ett företag eller förening.
Startade 1 september 2016 med 13 deltagare, ny planerad start våren 2017.

Kontakta projektledare mer information.
 
DUA
DUA står för "Delegetationen för Unga till Arbete" och är en överenskommelse om samverkan mellan Hörby kommun och Arbetsförmedlingen Eslöv/Höör/Hörby att samverka mellan parterna och därigenom skapa nya förutsättningar och mål för unga mellan 16-24 år som varken studerar eller arbetar eller är undersysselsatta. Ekonomiska medel har tilldelats för att utveckla samverkan för att ungdomar ska få möjlighet till "Utbildningskontrakt" och "Traineejobb". Rekrytering av samordnare pågår.
 
Kontakta projektledare för mer information.

Projektansökan "Snabbspår för nyanlända akademiker i Skåne Nordost"
Projektet benämns NANA och är en samverkansansökan mellan kommunerna, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Hässleholm, Bromölla, Osby och Östra Göinge. Andra samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Högskolan i Kristianstad.
Målsättningen är att underlätta för nyanlända vuxna med minst 2-års akademisk utbildning från sitt hemland och högst 5 års vistelse i Sverige i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån egna förutsättningar. Ambitionen är också att på olika sätt försöka möta de behov av arbetskraft som företagen och den offentliga sektorn har.
Besked om ansökan beviljas kommer under december 2016 och planerad start för projektet är februari 2017.

Kontakta projektledare för mer information. 

 


Kontakta oss!
Praktiksamordnare

Håkan Thuresson
Tfn: 0415- 37 80 78

Projektledare

Kaj Hansson
Tfn: 0415- 37 80 70