Arbetsmarknadsenheten (AME)

Vår huvuduppgift är att stödja och motivera arbetslösa personer till arbete eller utbildning för att de därigenom ska kunna nå en egen försörjning.

Mål

 • Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning
 • Fler personer med funktionsnedsättning i jobb
 • Fler personer ska få tillträde till arbetsmarknaden

Målgrupp

 • Unga arbetssökande utan gymnasieexamen, ungdomar 16-24 år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som finns inom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret
 • Vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden
 • Arbetssökande utrikesfödda
 • Arbetssökande med funktionsnedsättning
 • Arbetslösa som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som uppbär försörjningsstöd
 • Övriga arbetslösa

Arbetsprocessen kan beskrivas som en process:

 • Inskrivningssamtal
 • Kartläggningssamtal
 • Matchning
 • Arbetsträning
 • Arbete/studier

Vi finns idag på Vårdcentralen, Råbyvägen i Hörby.

Efter årsskiftet kommer vi att sitta på Slagtoftavägen 1.

  

 

 


Kontakta oss!
Arbetsmarknadschef

Roger Ivarsson
Tfn: 0415- 37 85 30

Projektledare

Kaj Hansson
Tfn: 0415- 37 80 70