Sysselsättning och Arbete

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när man normalt studerar eller arbetar kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Denna insats gäller bara för personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Här ges personen en intressant och en innehållsrik dag. Vi kan erbjuda den enskilde stimulans, struktur och en meningsfull tillvaro. Detta bidrar till den enskildes utveckling och delaktighet i samhället.
 
Arbetet anpassas efter var och ens behov och intressen. Daglig verksamhet består av olika aktiviteter som sinnes-, kropps- och naturupplevelser, hantverksarbete och sociala aktiviteter.
 

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45

Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30

På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.

Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00

Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

E-post: socialforvaltningen@horby.se