Livskvalitet - hälsa för alla

Det är viktigt för alla människor att ha god hälsa. Genom god hälsa kan vi uppnå de mål vi själva sätter i livet.

Hörby kommun vill på flera sätt uppmuntra till social samvaro och aktiviteter som främjar god hälsa. Här nedan kan du läsa om de olika aktiviteter som kommunen anordnar själv eller tillsammans med andra:

Barn och unga

Fältverksamheten och samordnare för barn och unga anordnar olika läger, finns aktiva på byn, på skolorna för att stötta unga och för att stävja missbruk, konflikter och kriminalitet:

 • Öckeröprojektet som syftar till att minska drogkonsumtion
 • Hälsofrämjande aktiviteter i samarbete med ungdomarna, t ex Nobelfesten
 • Starka tjejer
 • Killgrupper

Läs mer om fältverksamheten här.

Näringslivet i samarbete med samordnare för barn och unga anordnar det populära programmet:

 • Sommarlovsentreprenörerna
Seniorer
 • Preventiva hembesök som startas i mars, för att förebygga fallolyckor, upptäcka risker i hemmiljön, genomgång av hälsan med mera
 • 75+ -  fysisk aktivitet som bekostas av kommunen
 • Hem till gården - äldre som bor i kommunen får tillsammans med kommunpersonal besöka en gård och utföra gårdsaktiviter som förr i tiden
 • Vänskapscafé där äldre och även andra möts över en kopp kaffe under ledning av Nina Karlsson, som är väntjänstsamordnare
 • Handarbetscafé på ABF:s lokaler, där äldre och andra kan träffas och sticka eller virka och fika
 • Promenadgrupper
 • Qi gong-grupper
 • Bussresor till olika utflyktsmål

 

Om du är intresserad av hälsa och folkhälsa, läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Tillsammans -  varje dag lite bättre  
Kontakta oss!
Enheten för förebyggande arbete

Madelaine Agosti
Sektionschef Folkhälsa
Tele: 0415-37 85 57