Efter sjukhusvistelsen

Efter din vistelse på sjukhus görs en vårdplanering, oftast i ditt hem tillsammans med dig och eventuella närstående.

Vårdplanering kan utföras av ett hemtagningsteam bestående av socialsekreterare från socialtjänsten, sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Planeringen handlar om din situation just nu och vilket stöd, hjälp och/eller träning/rehabilitering du behöver för att klara din hemsituation på bästa sätt.

Efter planeringen utförs överenskomna insatser bland annat av hemtagningsteamet under en tidsbestämd period. Därefter görs en uppföljning för att se vilka behov som kvarstår.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn: 0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00