Rehabilitering

Rehabilitering i hemmet erbjuds av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast. Dessa yrkeskategorier kan också ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån individens behov och resurser.

Om det finns särskilda hinder för att bedriva rehabilitering i hemmet finns möjlighet till rehabilitering på Solbacken, kommunens korttidsenhet.

Rehabilitering kan bestå av:

  • Träning för att klara sin dagliga hygien
  • Träning för att klara toalettbesök
  • Träning av förflyttningar, till exempel komma i och ur säng
  • Gångträning utomhus och inomhus
  • Träning efter individuellt utformat program