Familjefrid- Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett begrepp för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld inom familjen.

Alla kan bli offer för våld - kvinnor, män och barn inom såväl heterosexuella som samkönade förhållanden. Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

Misshandel inom ett förhållande skiljer sig väsentligt från andra våldsbrott, eftersom paret oftast har gemensamt boende. Barn som lever i våldsmiljöer tvingas bli ofrivilliga vittnen till våldet som de omöjligt kan undkomma.

Våld mot kvinnor i nära relationer lyfts fram som ett folkhälsoproblem p.g.a. våldets långtgående konsekvenser för kvinnors och barns hälsa.

Familjefridssamordnaren i Hörby kommun vänder sig till alla personer som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relationer. Det kan handla om att du blivit förnedrad, kränkt eller slagen.

Vi erbjuder:
  • Stöd/krissamtal
  • Rådgivning
  • Stöd i kontakt med myndigheter t.ex. polis, familjerätt, socialtjänst.
  • Samordning, information och utbildning
 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Kvinnofridssamordnare

Bahare M Andersson
Tfn: 0415-37 80 60

Kvinnofridslinjen

Tfn: 020 -50 50 50

Hit kan du ringa för att få information och vägledning. Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning.

Vid akut behov av hjälp

Ring 112