Anhöriga

Ett missbruk eller beroende drabbar hela familjen och därför kan du som lever, eller har levt, med någon som missbrukar få hjälp och stöd.

Socialtjänsten erbjuder flera olika hjälp- och stödformer. Dels finns anhörigstödjare i kommunen som väntar på ditt samtal.  

Du kan också ansöka om behovsprövat stöd. Då kontaktar du Myndighetsenhetens mottagning för en ansökan. Utifrån ditt behov fattas sedan ett beslut.

Vi har tystnadsplikt

Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).

Alla vi som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon annan, utan att du ger ditt samtycke.

Exempel på behovsprövat stöd i kommunen:
  • Behandlingsassistent

Behandlingsassistenterna är alkohol- och drogterapeuter och arbetar med individuella uppdrag gentemot den enskilde med missbruksproblem eller dess anhöriga.

  • Anhörigvård

Anhörigvecka på behandlingshem.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

Anhörigstöd- missbruk/psykiatri

Anna Corelius
Tfn:
0415-37 80 64
E-post: anna.corelius@horby.se