Ungdomar och/ eller föräldrar

Socialtjänsten erbjuder flera olika hjälp- och stödformer, men till att börja med får du kontakt med den socialsekreterare som tilldelats ditt ärende.

Socialsekreteraren startar en utredning. Detta innebär att socialsekreteraren, tillsammans med dig går igenom de problem som du upplever att du behöver hjälp med, sammanställer uppgifterna om din situation och bedömer ditt behov av stöd.

Vi har tystnadsplikt

Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt sekretesslagen.

Alla vi som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon annan, utan att du ger ditt samtycke.

 

Vi har ett nära samarbete med fältsekreterarna. Några av deras arbetsmetoder innefattar:

  • FEM plus ETT, en samtalsserie för DIG som är mellan 13-18 år
  • HAP, ett haschavvänjningsprogram

Läs mer på socialförvaltningens ungdomssida