Vuxna

Socialtjänsten erbjuder flera olika hjälp- och stödformer, men till att börja med får du kontakt med den socialsekreterare som tilldelats ditt ärende.

Socialsekreteraren inleder en utredning. Detta innebär att socialsekreteraren, tillsammans med dig går igenom de problem som du upplever att du behöver hjälp med, sammanställer uppgifterna om din situation och bedömer ditt behov av stöd.

Vi har tystnadsplikt

Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade.

Alla vi som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon annan, utan att du ger ditt samtycke.

Exempel på "Icke behovsprövat stöd"
  • Råd och stöd

Du är välkommen att kontakta oss för råd och stöd om du:

  • Har problem med alkohol/droger eller annat missbruk?
  • Är orolig för någon anhörig som har ett missbruk?
  • Är anhörig till någon med ett missbruk och själv önskar stöd
  • Vill träffa någon att prata med?

Vid individ- och familjeomsorgen- Vuxen arbetar alkohol- och drogterapeuter, socionomer och anhörigstödjare. De utgår från och kan nås på Slagtoftavägen 11 i Hörby eller via kontaktuppgifter till höger.

Exempel på "behovsprövat stöd" i kommunen:

  • Drogprovtagning

Bistånd kan beviljas till drogtester vid behov av kontroll av sökandens eventuella missbruksproblematik. Det kan antingen göras genom kommunens behandlingsassistenter eller genom drogremiss som fylls i och lämnas till sökanden som går till Vårdcentralen för provtagning.

  • Behandlingsgrupp

Behandlingsgruppen är en 12- stegsbehandling som vänder sig till dem som bestämt sig att de vill ha fortsatt stöd i att vara nykter/drogfri.

  • Behandlingsassistent

Behandlingsassistenterna är alkohol och drogterapeuter och arbetar med individuella uppdrag gentemot den enskilde med missbruksproblem.

  • PSÖ

PSÖ/ psykosociala öppenvårdsteamet arbetar med individuella uppdrag gentemot den enskilde då det finns både missbruk och psykisk ohälsa eller enbart psykisk ohälsa. Uppdraget kan tex innebära att hjälpa den enskilde till ett eget boende och stötta dem att få igång en fungerande ekonomi.

  • Institutionsplacering

Om kommunens egna resurser inte skulle räcka till kan du ansöka om att få komma till ett behandlingshem.

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45

Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30

På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.

Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00

Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

E-post: socialforvaltningen@horby.se

Socionom

Carola
Tfn: 0709- 38 21 84

Agneta
Tfn
: 0733-31 02 99
 
Karolina
Tfn:
0729-88 75 01 (från och med 9/1 2017)

Anhörigstödjare

Anna Corelius
Tfn: 0415- 37 80 64

Alkohol- och drogterapeut

Göran Persson
Tfn: 0733- 12 15 02
 
Tommy Karlsson
Tfn: 0706- 58 62 94