Korttidsvård

Korttidsvård bedrivs på Solbacken i Hörby kommun.

Solbacken har 12 platser och erbjuder:

  • Utredning av vårdbehov och/eller boendeform
  • Vård i livets slutskede  
  • Träning/rehabilitering (som inte kan utföras i hemmet)

Korttidsvård är en insats enligt socialtjänstlagen SoL och beviljas efter biståndsbedömning av en socialsekreterare.

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Enhetschef Solbacken

Annica Johnsson
Tfn: 0415-37 80 00