Matglädje i Hörby kommun

Kommunservice Måltider i Hörby tillagar och serverar vällagad, god och näringsriktig mat till alla våra matgäster inom förskola, skola och omsorg.
Varje dag tillagar och serverar vi ca 3 500 portioner till våra matgäster.
 
Välkommen!
  

 Matsedel hemtjänst och äldreomsorg 

Matsedel förskola och skola

 

Specialk​ost i grund- och fö​​rskolor

Måltidsverksamheten serverar specialkost till barn och elever som behöver det på grund av medicinska skäl, allergi, överkänslighet eller annan typ av diagnos. Intyg för specialkost ska utfärdas av läkare eller dietist och uppdateras inför varje nytt läsår. Intyget ska innehålla datum för utfärdandet och kontaktuppgifter till läkaren eller dietisten.​
Kontakta oss!
Måltidschef

Jens Modéer
Tfn: 0415- 37 85 91

Måltidsutvecklare

Enrique Urra
Tfn: 0415- 37 85 45

Administratör

Else-Marie Ingvarsson
Tfn: 0415 - 37 82 45
E-post:

Kostpolitiskt program