Matglädje i Hörby kommun

Kommunservice Måltider i Hörby tillagar och serverar vällagad, god och näringsriktig mat till alla våra matgäster inom förskola, skola och omsorg.

Varje dag tillagar och serverar vi ca 3 500 portioner till våra matgäster.

Aptitens restaurang är öppen för dagens rätt måndag - fredag varje vecka.

Välkommen!

Här är våra matsedlar

Matsedel Aptiten v 8 - 18 2017.pdfMatsedel Aptiten v 8 - 18 2017.pdf

   Matsedel avdelningar  v 8 - 18 2017.pdfMatsedel avdelningar v 8 - 18 2017.pdf                        

          Matsedel Hemtjänsten v 8 - 18 2017.pdfMatsedel Hemtjänsten v 8 - 18 2017.pdf          

 

Förskolor och skolor

Matsedel förskolor skolor VT 2017.pdfMatsedel förskolor skolor VT 2017.pdf

Specialk​ost i grund- och fö​​rskolor
Måltidsverksamheten serverar specialkost till barn och elever som behöver det på grund av medicinska skäl, allergi, överkänslighet eller annan typ av diagnos. Intyg för specialkost ska utfärdas av läkare eller dietist och uppdateras inför varje nytt läsår. Intyget ska innehålla datum för utfärdandet och kontaktuppgifter till läkaren eller dietisten.​
Kontakta oss!
Måltidschef

Liselotte Olsson
Tfn: 0415- 37 82 44
Mobil: 0733-31 82 44

Kvalitetsutvecklare

 
 
 
 

Administratör

Else-Marie Ingvarsson
Tfn: 0415 - 37 82 45
E-post:

Kostpolitiskt program