Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin vänder sig till dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv.

Våra huvuduppgifter är att stödja och hjälpa dig att klara vardagen både hemma och ute i samhället.

Du kan få hjälp med praktiska sysslor så att din vardag fungerar och du kan få stöd att komma ut i samhället och delta i sociala aktiviteter.

 
Vilken hjälp finns att få?
Socialtjänsten erbjuder flera olika hjälp- och stödformer, men till att börja med får du kontakt med den socialsekreterare som tilldelats ditt ärende. Socialsekreteraren startar en utredning. Detta innebär att socialsekreteraren, tillsammans med dig går igenom de problem som du upplever att du behöver hjälp med, sammanställer uppgifterna om din situation och bedömer ditt behov av stöd.
 
Vi har tystnadsplikt

Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt sekretesslagen.

Alla vi som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon annan, utan att du ger ditt samtycke.

 

Exempel på "icke behovsprövat stöd"

  • Elvans träffpunkt
Elvans träffpunkt är en öppen och frivillig verksamhet i Hörby kommuns regi för alla över 18 år som önskar social samvaro, gemenskap och aktiviteter utifrån besökarnas förutsättningar och önskemål. Läs mer om träffpunkten på Elvans träffpunkt.
Information finns också på vår Facebooksida.
 

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 81 20

 

  • PSÖ/Råd och Stöd
Personer med psykiatrisk problematik kan även vända sig till PSÖ för råd och stödsamtal utan ett biståndsbeslut från socialtjänsten.
 

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 81 20

 

  • Personligt ombud
Kommunen har ansvar för och är huvudman för det personliga ombudet. De personliga ombuden arbetar för den enskilde och på dennes uppdrag. Målgrupp för verksamheten är personer med ett omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv samt behov av kontakt med myndigheter.
 

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 80 46

 

  • Anhörigstöd
Du som anhörig eller närstående kan kontakta kommunens anhörigstöd för information, samtal, råd och stöd. De finns till för dig alla vardagar kl. 9- 16.
 

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 80 64 

 

Exempel på "behovsprövat stöd"

  • PSÖ
PSÖ/ psykosociala öppenvårdsteamet arbetar med individuella uppdrag gentemot den enskilde då det finns både missbruk och psykisk ohälsa eller enbart psykisk ohälsa. Stödet kan tex innebära att hjälpa den enskilde till ett eget boende och stötta dem att få igång en fungerande ekonomi.
 

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 80 64

 

  • Boendestöd
Boendestödjare arbetar tillsammans med den enskilde där målet är att utveckla färdigheter samt skapa strategier för att möta och hantera de vardagliga situationer som uppstår i eller utanför hemmet. Personen ska bo i eget boende.
Målet är att personer med psykiska funktionshinder ska få möjlighet till ökad självständighet och livskvalité, oavsett de begränsningar som funktionshindret ger.
      
       Karin 0733-31 02 73 Karin 0733-31 02 73
       Janne 0733-31 81 20
       Malin 0733-31 80 65
       Monica 0733- 31 02 46
       Linda 0733-31 02 29
 

För mer information eller kontakt ring  0415- 37 81 20 

 

  • Kontaktperson

Kontaktpersonens uppgift är att ställa upp som medmänniska för den enskilde och stödja honom eller henne att komma i kontakt med andra människor, komma ut i samhället, delta i olika aktiviteter och på så sätt bryta isolering. Den enskildes tillstånd och behov är avgörande för uppdragets omfattning.

För mer information eller kontakt ring 0415- 37 81 45 måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9-10.30 

 

  • Institutionsplaceringar

Om kommunens egna resurser inte skulle räcka till kan du ansöka om att få komma till ett behandlingshem.

För mer information eller kontakt ring mottagningen på myndighetsenheten 0415- 37 81 45, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9-10.30.

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45

Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30

På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.

Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00

Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

E-post: socialforvaltningen@horby.se

Anhörigstöd misssbruk/psykiatri

Anna Corelius
Tele:
0415-37 80 64
E-post: anna.corelius@horby.se

Anhörigsamordnare

Lena Persson

Tele: 0415-37 81 04
E-post: lena.p@horby.se