.

Stöd till anhöriga och närstående

Anhörigstöd erbjuds dig som har en närstående med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som har missbruk- och beroendeproblem.

Som anhörigvårdare hjälper du en familjemedlem, granne eller vän som inte klarar sig själv i det vardagliga livet.

Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man hjälper eller vårdar en närstående och då är det viktigt att man kan få stöd för att orka med vardagen.

Stöd till anhöriga och närstående som Hörby kommun kan erbjuda är:

  • Råd och information
  • Enskilt samtal
  • Samtalsgrupp
  • Kontaktförmedling
  • Utbildning
  • Avlösning i hemmet
  • Avlastning
  • Dagverksamhet
Råd och information

Ibland har man behov av råd och information i både smått och stort. Anhörigkonsulenten/ anhörigstödjaren finns till för dig när frågorna dyker upp. 

Enskilt samtal

Om du känner att du skulle vilja prata med någon utomstående så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos din anhörigkonsulent/ anhörigstödjare.

Samtalsgrupp

Känner du behov av att träffa andra som är i en liknande situation som du för att utbyta kunskap och erfarenheter, så finns möjlighet att vara med i eller starta upp en samtalsgrupp.  

Kontaktförmedling

Eftersom anhörigkonsulenten och anhörigstödjaren har ett väl utbyggt kontaktnät så kan hon förmedla kontakter exempelvis till frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsorganisationer, samfund och intresseorganisationer.

Utbildning

Utifrån behov och underlag erbjuds utbildning för dig som anhörig. Det är viktigt att du framför dina önskemål och behov till anhörigkonsulenten.  

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Du kan till exempel på egen hand vilja gå till frisör, handla, läkarbesök mm.

Du har rätt till avgiftsfri avlösning genom biståndsbeslut upp till 10 timmar/ månad (timmarna som ej är utnyttjade kan inte sparas). För denna form av avlösning vänder du dig till Myndighetsenhetens mottagning för ansökan.

Avlastning

Du kan via individuell bedömning få avlastning på något av våra särskilda boenden genom att din närstående vistas där under en begränsad period. För att få avlastning vänder du dig till Myndighetsenhetens mottagning för ansökan.

Dagverksamhet
Din anhörig kan via individuell bedömning få möjlighet att vistas på någon av våra dagverksamheter där man erbjuder olika aktiviteter.
Demensförbundet
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Anhörigkonsulent

Lena Persson
Tfn: 0415-37 81 04
 

Anhörigstöd- missbruk/psykiatri

Anna Corelius
Tfn:
0415-37 80 64
E-post: anna.corelius@horby.se

Intressant för dig?
Äldretelefonen

Föreningen Psykisk Hälsa har startat en stödtelefon som riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt eller bara känner ett behov av att tala med någon. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem.
Äldretelefonen är öppen kl 10.00- 15.00 alla vardagar.
 
Tfn: 020-22 22 33