Lediga tomter

Om du letar nytt boende kan det vara ett alternativ att köpa en tomt och bygga ditt eget hus. Att köpa en tomt för att bygga hus är för många en av de största investeringarna i livet.

Anmäl dig till tomtkön

Du behöver anmäla dig till kommunens tomtkö för att ta del av erbjudanden om lediga tomter. När nya tomter läggs ut till försäljning, så erbjuds de först tomtkön.

Det är gratis att stå i kommunens tomtkö och småhusägare har förtur gentemot företagare till kommunala småhustomter.

Du ställer dig i kö genom att fylla i en tomtköblankett. Skicka blanketten till samhallsbyggnad@horby.se eller med vanlig post till:

Hörby kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
242 80 Hörby

När du väl fått din tomt finns vissa saker att tänka på. Alla bostadsområden med tomter styrs av en detaljplan. Här står bland annat vad du får lov att bygga, till exempel areal, taklutning och antal våningsplan. Här står också hur byggnaderna får placeras på tomten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.