Årskurs 1–6

På vår skola finns fyra klasser: årskurs 1–2, årskurs 3–4, årskurs 5–6 och förskoleklassen.

Precis i närheten av skolan finns fritidshemmet och Björnligans förskola. Vi har en idrottshall på skolan, och eleverna kan också använda Svenköps IF:s fotbollsplan.

Här finns ett bibliotek, och eleverna kan också låna böcker på Bokbussen. I undervisningen använder eleverna sig av information-och kommunikationsteknik för att lära sig mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.