Kontakta Hörbys politiker

Våra lokala politiker är valda av kommuninvånarna. De här sitter i våra olika styrelser, nämnder, råd och kommunala bolag.

Här ser du vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, revisionen och de olika nämnderna. I de flesta fall finner du också kontaktuppgifter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.