Nämndernas mötestider 2018

Nedan finns datum och tider för nämndernas sammanträden. Endast kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Klicka på nämnden eller utskottets namn för att se vilka dagar det är möten.

Kommunfullmäktige (öppet för alla)

Mötena börjar klockan 18.00 i Hörbysalen. Hit är du välkommen för att följa debatterna och se när besluten tas. Gå in via stora entrén och ta till vänster för att komma till fullmäktigesalen.

Mötesdagar

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Kommunstyrelsen

Mötena börjar klockan 14.00

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 3 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Mötena börjar klockan 08.30

 • 17 och 31 januari
 • 14 och 28 februari
 • 14 och 28 mars
 • 11 och 25 april
 • 9 och 23 maj
 • 13 juni
 • 15 och 29 augusti
 • 19 september
 • 3, 17 och 31 oktober
 • 7 och 21 november
 • 19 december

Socialnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december

Socialnämndens arbetsutskott

Mötena börjar klockan 08.00

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Barn- och utbildningsnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Kultur- och fritidsnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 18 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Tekniska nämnden

Mötena börjar klockan 09.00

 • 25-26 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 20 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Byggnadsnämnden

Mötena börjar klockan 13.00

 • 24 januari
 • 22 februari (heldag)
 • 28 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 20 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Miljönämnden

Mötena börjar klockan 15.00

 • 23 januari
 • 28 februari (heldag)
 • 12 april
 • 17 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 26 september, heldag
 • 14 november
 • 12 december

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.