Centrumombyggnaden i Hörby 2018

Centrumombyggnaden vecka 44-46

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Vecka 44, 29 okt – 4 nov

 • Ytskikt på torget
 • Montering av ny belysning
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Kantsten Ringsjövägen
 • VA arbeten Ringsjövägen/ Norregatan

Vecka 45, 5 nov – 11 nov

 • Kantstenssättning på storgatan norra sida
 • Ytskikt på torget
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Belysningsarbeten

Vecka 46,  12 nov – 18 nov

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning av respektive sida i november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november
 • Plantering av växter och träd, november/december
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.