Grannehörande Fulltofta 31:16

Stiftelsen Skånska Landskap har inkommit med ansökan om Nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten Fulltofta 31:16.

Den nya lokalen ska vara till för biodlarföreningen och kommer att användas för att slunga honung samt för att hålla i mindre kurser.
Lokalen ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse, i närheten av Fulltofta Naturcentrum. Tillkommande byggnadsarea är 26 kvm.

Fulltofta 31:16 omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och försvarsmakten.

Handlingar hittar du längre ner på sidan. De finns också tillgängliga på anslagstavlan i kommunhusets reception.

Åtgärden utförs på en fastighet belägen utanför detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser. Därmed ska alla berörda grannar höras enligt 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.

Information har gått ut via post till berörda grannar. Yttrandet ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast 2019-02-27 för att uppmärksammas.

Skicka yttrandet med mail till Bygg & Miljö eller med vanlig post till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby.

Om du skickar ditt yttrande med e-post ska du ange diarienummer för ärendet samt inkludera den information som krävs i bifogad svarsblankett. För mer information, kontakta Bygg & Miljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.