Hörby deltar i projekt om samordnad teknikutveckling

I januari 2018 startade Användarföreningen projektet Landsbygdsklustret, för att skapa samordning kring digital utveckling. I Användarföreningen deltar kommuner, bland annat Hörby, i frågor om teknisk utveckling och digitala strategier.

Anledningen till önskad samordning är att det idag finns mycket fin teknik, men det är svårt för landsbygdskommunerna att få till en helhet. Det kan bero på att tekniken ligger efter eller att dessa kommuner är känsliga för ekonomiskt nedgång. Därför behöver man arbeta tillsammans och skapa en gemensam integrationsplattform för välfärdsteknik.
Samtidigt för man samtal med Riksdagens utskott för att få stöd från politiskt håll.

Onsdagen den 7 november hade Landsbygdsklustret ett strategimöte där delegater från PRO, SPF, Ericsson, Alleato, Roboticscare, nwise, KTH, LTU samt Användarföreningens kommunrepresentanter från Nynäshamn, Sandviken, Hörby och Vaxholm, för att skapa en strategi framåt för Sverige.

Strategimötet utmynnande i ett antal beslut:

  1. Bilda en politikergrupp för fortsatt diskussion med Riksdagens utskott
  2. Vidareutveckla en integrationsplattform baserad på 5G
  3. Utveckla samarbetet med KTH och LTU kring 5G och boende
  4. Fördjupa samarbetet med SKL

Dessa beslut kommer att vara utgångspunkten för fortsatt arbete för gemensam utveckling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.