Gräva och schakta

För att få lov att gräva och schakta i kommunens mark behöver du söka tillstånd. Det är viktigt för att gator och torg ska kunna användas av medborgarna.

En stor anledning till att du måste ha tillstånd är att vi vill förhindra störningar eller olyckor. Om du gräver utan tillstånd kan du orsaka störningar på kablar eller ledningar eller skapa oordning i trafiken.

Ett ingrepp i gatan eller vägen innebär ofta att vägen och beläggningen runtomkring försvagas. Det kan bland annat bildas sättningar eller sprickor. Skadorna kan uppkomma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning. Därför ska du som ansvarar för grävning på kommunal mark betala ersättning för kommunens ökade kostnader.

Du ansöker om grävning eller schaktning med den här blanketten. Längre ner finner du andra blanketter som du kan behöva om du gräver eller schaktar på kommunens mark.

Det kan även vara aktuellt att söka marklov. Läs mer om marklov här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.